ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿಯ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೋಟೋಗಳು. ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿಯ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೋಟೋಗಳುು. ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿಯ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೋಟೋಗಳು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿಯ ನೂತನ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ “ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸೌಧ” ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೋಟೋಗಳು. ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿಯ ನೂತನ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ “ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸೌಧ” ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೋಟೋಗಳು. ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿಯ ನೂತನ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ “ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸೌಧ” ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೋಟೋಗಳು. ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿಯ ನೂತನ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ “ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸೌಧ” ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೋಟೋಗಳು. ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿಯ ನೂತನ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ “ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸೌಧ” ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೋಟೋಗಳು. ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿಯ ನೂತನ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ “ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸೌಧ” ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೋಟೋಗಳು.
ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ/ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ 2022ರ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ.
Model by Law
Income tax Related High Court Double Bench Judgement.
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ, ದಾವಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ.           ಇ-ಸ್ಟಾಂಪ್ ಎಸಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಇನ್‍ವಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಮಿಷನ್ ಕುರಿತು. ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ.          ಶಾಖಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ.         


Welcome to the world of Karnataka State Souharda Federal Cooperative Ltd, the first Apex Body of New generation cooperatives in India. Souharda Federal Cooperative is a democratically elected self-regulatory organization of the cooperatives registered under Karnataka Souharda Sahakari Act, 1997.

Members : All the cooperatives registered under the Act are the members of Federal cooperative. The membership to Federal cooperative is mandatory.

Read More...

 

ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ.

ಶಾಖಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ.

ಇ-ಸ್ಟಾಂಪ್ ಎಸಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಇನ್‍ವಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಮಿಷನ್ ಕುರಿತು.

Income Tax Related High Court Judgement


Bangalore Head office :
Nirman Bhavan, Dr. Rajkumar Road, 1st Block, Rajajinagar, Bangalore – 560 010
Ph : 080 - 23378375 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80 Email:souharda@souharda.coop


Bangalore Divisional Office
No.141 1st Main, 1st cross, Dr. Rajkumar Road, 1-K Block, Rajajinagar, Bangalore -560010
Ph : 080-23525546 Email:bgudo@souharda.coop


Belgaum :
Samjoga Building, Near P & T quarters, Double Road, Mahantesh nagar, Belgaum-590 001.
Phone No. : 0831 - 2401551


Kalaburagi :
Dr. N. S. Patil, Shivasharana Nilaya opp to Devatha Hospital, Kubha Plot, Kalaburghi 585102
Phone Number : 08472 - 270222


Mysore Divisional office
No.F-13 & F-13/1, Shankara matha road, 2nd cross, Near Nataraja sabhabavan, Mysore-570004


Cooperative Election Authority
3rd Floor, Shantinagar TTMC 'A' Block, K.H. Road Shantinagar, Bangalore - 560 027 Phone Number 080 2222 0055/2222 0066 Fax-2227 9014


Co-operative Audit Department Address
Office of The Director of Cooperative Audit, No. 17, Jayanivasa, Shankarmutt Road, Basavangudi, Bangalore-560 004. Phone : 26610326, 26610610, 26610372, 26507307
Fax : 26611030

Easy Pay demo


All rights Reserved © 2022 Souharda.coop. Made by KM Global Techmanage Services